Skip to main content

What is dxSaigon?

dxSaigon là công ty cố vấn thiết kế và phát triển được thành lập bởi Thomas Grové tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực Tư duy thiết kế, Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), Thiết kế tương tác, Thiết kế game và Marketing.

Cải thiện sản phẩm, hiệu quả chiến lược và sự hài lòng của khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi!

“As a game designer, he really factors in the business and marketing portion of the product, which I find is one of his most important qualities that makes him special. If you ever get stuck with something related to game design, he's pretty much the person you should talk to.”

Mark Bonasoro, Founder at Q8ISMobile

“Thomas is an out-of-the-box thinker with a deep passion for games; he brings fresh ideas both to his game designs as well as production methodologies.”

Michael J. Boccieri, Senior Producer at 2K Games

“Very enthusiastic and has deep knowledge about design. He helped us to rethink targets for the app which make it more simple but still interesting.”

students at CoderSchool

Recent Works

News

Công bố Sự kiện DX5

By News

Buổi nói chuyện và trình bày tiếp theo của chúng tôi cho những chuyên gia trong thiết kế ở Sài gòn! Chủ để của lần này là “Thiết kế có trách nhiệm”.

Read More