Skip to main content

Công bố Sự kiện Thường niên DX Mornings

By July 4, 2015November 16th, 2019News

Chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện mà quy mô nhỏ hơn, mang tính chất tình cờ hơn và dễ dàng để tổ chức hơn những sự kiện của DX events luôn luon đươc tổ chức vào buổi tối. Vậy nên DX Mornings được sáng lâp. Sự kiện đầu tiên  trong tháng vừa rồi được sự tham gia của :

Daryl Villanueva — Nhà sáng lập, Bandit9 Motorcycles, Cựu Giám đốc Sáng tạo, BBDO Thương Hải.
Chủ đề trình bày: How to Take on a War You Can’t Win

Darren Barklie — Front-end designer and developer for the Brooklyn-based startup NIFTIT Da

DX Mornings 02 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật này tại The Cube Bar, Sài gòn. Tham gia sự kiện lần này là Tony Ho, anh sẽ cho chúng ta thấy tại sao sản phẩm của chúng ta tệ và bằng cách nào mà chúng ta có thể sử dụng thiết kế để cải thiện trải nghiệm của người dùng.