Skip to main content

Dx bắt đầu Quá trình Nghiên cứu của Dự án Athena

By May 17, 2015November 16th, 2019News

Chúng tôi đã từng nghĩ về một dự án cách đây 2 năm về trước nhằm cải thiện sự an toàn cho phụ nữ tham gia giao thông. Và cuối cùng chúng tôi đã tìm được đúng người để thực hiện dự án, giống như nhà thiết kế thời trang của chúng tôi Aleksandra Machnicka.

Chúng tôi cực kỳ phấn khích cho sự bắt đầu góp nhăt nhiều ý tưởng chất lượng trước. Đó là lúc mà bạn có thể tham gia.

Nếu bạn lái một chiếc mô-tô ở Việt Nam, hãy dành ra 5 phút để giúp chúng tôi hoàn thành bảng thống kê dưới đây. Chúng tôi thật sự biết ơn nếu bạn có thể để lại email ở cuối bảng thống kê.

Địa chỉ bảng thống kê ngay bên cạnh: https://dxsaigon.com/athena/