Skip to main content

Công bố Sự kiện DX5

By News

Buổi nói chuyện và trình bày tiếp theo của chúng tôi cho những chuyên gia trong thiết kế ở Sài gòn! Chủ để của lần này là “Thiết kế có trách nhiệm”.

Read More

Công bố DX4

By News No Comments

Chúng tôi hân hạnh công bố sự kiện lần thứ 4 Design Exchange: DX-4. Đến và tìm hiểu bằng cách nào các nghệ sĩ và nhà minh hoạ tìm được sự thành công tài chính vào 20 tháng 08.

Read More