dxSaigon bắt đầu tờ báo dxMag

By April 2, 2015 November 16th, 2019 News

Chúng tôi rất vui khi công bố dxMag được ra mắt hôm nay. Bạn có thể phát âm là “Di Ex Mag” hoặc “Design Exchange Magazine”. Đây là một xuất bản trực tuyến đào sâu hơn về thiết kế chuyên ngành. Đây cũng là một nguồn lấy cảm hứng đầy thú vị và một cách mà chúng ta có thể gần nhau hơn trong công đồng thiết kế ở Sài gòn và toàn cầu. Tìm hiêu thêm về tờ báo  dxMag announce post.