Skip to main content

Công bố Bảng Công việc Sáng tạo

By February 21, 2015November 16th, 2019News

Chúng tôi nhận ra rằng cộng đồng đang đăng tại một số công việc trên trang mạng xã hội facebook  của chúng tôi vậy nên chúng tôi đã quyết định sáng tạo ra một nguồn dẫn khác tốt hơn. Công bố Bảng Công việc Sáng tạo dxSaigon, nguồn tìm kiếm chính thức cho những công việc sáng tạo ở Sài gòn.

Nó hoàn toàn miễn phí cho nhà tuyển dụng lẫn người tìm việc —vậy nên bất cứ khi nào bạn tìm kiếm một công việc phù hợp hoặc một nhân viên tài năng, dxSaigon luôn ở đây để giúp đỡ.

Leave a Reply