Skip to main content

Một năm của dxsaigon.com

By January 2, 2015November 16th, 2019News

Đội ngủ nồng cốt của trang dxSaigon.com tuần qua trong lần ăn tối tại địa điểm pizza yêu thích tại Saigon (những nhà đồng sáng lập cho buổi nói chuyện DX-3: Thiết kế thì Ngon miệng).

Chúng tôi tất nhiên đã làm việc chung với nhau rất lâu, tuy nhiên mốc thời điểm của trang web thể hiện bước đầu tiên trở thành một công ty chính thức của dxsaigon.

Leave a Reply