Skip to main content

Những Trò chơi Điện tử Khoa học tại Gamelab

By January 12, 2015November 16th, 2019News

Những thể loại trò chơi điện tử tại GameLab mà chúng ta đã thử nghiệm bởi những chuyên gia trong lĩnh vực trò chơi điện tử đang chính thức diễn ra trong tuần này. Bảy nhóm bao gồm nhà khoa học và chuyên viên phát triển điện tử sẽ có một cuộc giao tranh trong hơn 48 giờ đồng hồ để tìm ra ai là người có khả năng sáng tạo ra một trò chơi điện tử thú vị nhất về khoa học! Sự kiện này được công bố chính thức trong cộng đồng.

Dự án này được thực hiện cùng OUCRU (Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đai học Oxford) and The Wellcome Trust (một tổ chức từ thiện nghiên cứu y sinh học trụ sở tại London). Bạn của chúng tôi ở Fact and Fiction Films là những nhà tổ chức chính — họ đã dựng một số đoạn phim ngắn phỏng vấn Giám đốc Sáng tạo Thomas Grove để giới thiệu về dự án và đưa ra một số lồi khuyên cho các đội thi đấu:

 

Bạn có thể theo dỗi mội đội tại các đường dẫn sau:

Leave a Reply