Skip to main content

Cộng đồng Trực tuyến Vượt mức 800 người sử dụng

By February 15, 2015November 16th, 2019News

Trang mạng xã hội Design Exchange Saigon vừa vượt mức 800 lượt sử dụng! Đối với một nhóm phục vụ cộng đồng ngách (chuyên gia sáng tạo sing sống ở TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) chúng tôi cho rằng đây là một bước ngoặc lớn. Và sự phát triển không phản ánh quá trình chậm lại – người sử dụng mới yêu cầu tham gia mỗi ngày.

Chúng tôi muốn nói “Cảm ơn!” đến tất cả mọi người ai tham gia, và đặc biệt là tất cả những người đã đóng góp ý kiến về bài viết, tham dự các sự kiện của chúng tôi, chia sẻ công việc của họ hoặc viết bài cho dxMag.